Rekrutacja 2017 / 2018

W związku z reformą edukacji, do nowej Szkoły Podstawowej nr 128 odbędzie się nabór do klas
od pierwszej do siódmej.Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Załącznik do zarządzenia na 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.04.2017 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków: (terminarz do pobrania)

od 18 kwietnia do 8 maja 2017 r.
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wnioski prosimy wypełniać na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento https://krakow.elemento.pl , wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły codziennie od 8.00 do 13.00

od 18 kwietnia do 12 maja 2017 r.
- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

7 czerwca 2017 r.
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 8 do 16 czerwca 2017 r.
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 czerwca 2017 r.
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


W razie pytań jesteśmy do państwa dyspozycji pod numerem tel. 12 4177823 - gabinet pedagoga szkolnego w godz. 9.00 - 14.00