W roku szkolnym 2008/2009 nasze gimnazjum stało się szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobyć nieodpłatnie certyfikat z języka niemieckiego DSD I. 11 września 2008 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie szyldu przez panią Dyrektor Lilianę Gołdę.