regulamin i zasady rekrutacji

Planowane klasy w roku szkolnym 2016/17:


a. klasa lotnicza
1. Modelarstwo
Zajęcia z modelarstwa lotniczego prowadzone są przez trzy lata w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Celem lekcji jest poznanie podstawowych technik budowy modeli, zrozumienie zjawisk fizycznych związanych z lataniem, nauka korzystania z planów i rysunków oraz bezpiecznego używania narzędzi w trakcie budowy modelu. Ponadto w tematach teoretycznych pojawia się wiedza z podstawowej obróbki materiałów, czytanie rysunku, zasady rzutowania, skalowania rysunku, analiza układu sił działających na model samolotu w locie, wyważanie stateczności w locie.
Klasa I : konstrukcja najprostszych modeli rzutków i szybowców
Klasa II : budowanie modeli zdalnie sterowanych z depronu
Klasa III : konstrukcja bardziej zawansowanych modeli z balsy

2. Współpraca z Muzeum Lotnictwa Polskiego
W ramach współpracy z muzeum uczniowie z klasy lotniczej biorą udział   lekcjach  grach dydaktycznych prowadzonych na terenie muzeum, są uczestnikami spotkań z  wybitnymi lotnikami

3. Współpraca z 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach
Uczniowie zwiedzają jednostkę w Balicach, zapoznają się z jej historią i codzienną pracą. Ponadto biorą udział w zajęciach z musztry, z podstaw udzielania pierwszej pomocy, zapoznają się z metodami ochrony przed różnymi zagrożeniami. Zajęcia te odbywają się na terenie jednostki i prowadzone są przez instruktorów wojskowych

4. Poszerzona ilość godzin z matematyki

5. Język angielski na poziomie rozszerzonym

6. Zajęcia dodatkowe
Klasa I : Biologia - elementy medycyny lotniczej ( I semestr )
Klasa I : Geografia - kartografia, topografia ( II semestr )
Klasa II : Fizyka - dynamika lotu ( I semestr )
Klasa II : Zajęcia blokowe łączące elementy biologii, geografii, fizyki ( II semestr )


b. klasa niemiecka DSD - do klasy zapraszamy uczniów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę języka niemieckiego. Realizujemy 6 godzin tygodniowo nauki języka niemieckiego, przygotowujemy do międzynarodowego egzaminu DSD B1. Organizujemy wymianę polsko - niemiecką z zaprzyjaźnioną szkołą w Hamburgu.


c. klasa ogólna z poszerzonym j. angielskim - proponujemy poszerzoną ilość godzin języka angielskiego: 3 godz. + 2 godz. realizowane autorskim programem nauczania, konwersacje z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, zajęcia poświęcone poznawaniu kultury krajów anglojęzycznych. Uczniowie biorą udział w EuroWeek - warsztatach edukacyjnych w języku angielskim organizowanych z udziałem młodzieży z różnych krajów Europy. Współpracujemy z Konsulatem Generelnym USA oraz British Council.

d. klasa integracyjna - klasa liczy do 20 osób. Program integracji prowadzony jest w naszym gimnazjum od 2001 roku. Realizujemy innowacyjną, nowoczesną formę integracji, która pozwala na rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia. Tworzymy Indywidualne Programy Terapeutyczno - Edukacyjne. Razem uczymy się tolerancji i pokonywania barier.Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do naszej szkoły można uzyskać:
  • telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00
  • lub umówić się na spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie

      nr telefonu - gabinet pegagogów: 12 4177823