Ocenianie zachowania  • Regulamin wystawiania ocen z zachowania - plik pdf

  • Procedury postępowania w przypadku zakłócenia przez ucznia toku lekcji - plik pdf

  • Realizacja obowiązku szkolnego - plik pdf