Grono pedagogiczne

Dyrekcja

mgr Paweł Samborski

mgr Paweł Samborski

Dyrektor

Nauczyciel dyplomowany historii i WOS-u
z 22-letnim stażem pedagogicznym oraz 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu szkołą.

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku historia z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe na UP „WOS z elementami przedsiębiorczości” oraz  kursy kwalifikacyjne:  „Zarządzanie w oświacie”, „Surdopedagogika” i „Oligofrenopedagogika”.

mgr Liliana Gołda

mgr Liliana Gołda

Wicedyrektor

Nauczyciel dyplomowany fizyki i informatyki
z 23-letnim stażem pedagogicznym oraz 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu szkołą.

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym.

W związku z charakterem szkoły, w której funkcjonują klasy z integracyjne ukończyła Studia Podyplomowe „Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Brzegu oraz kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie”.

Grono pedagogiczne

Pedagogmgr Ewa Kuźniar

mgr Bogusława Flak

Język polskimgr Anna Jaworska

mgr Elżbieta Mazurkiewicz

Język angielskimgr Anna Głogowska

mgr Jowita Wilk

Język niemieckimgr Marta Słodkowicz

mgr Katarzyna Michałowska-Kowalska

Język hiszpańskimgr Beata Łukasik
Matematykamgr Ewa Mrukowicz

mgr Dorota Zubek-Wojdyło

mgr Bożena Kasperek

Biologiamgr Aneta Szewc
Chemiamgr Maria Brzozowska
Fizykamgr Liliana Gołda

mgr Lucyna Musiał

Geografiamgr Maria Kciuk
Historiamgr Jadwiga Michalcewicz

mgr Marek Wilczek

Wiedza o społeczeństwiemgr Jadwiga Michalcewicz

mgr Marek Wilczek

Informatykamgr Liliana Gołda

mgr Marek Grabowski

Muzykamgr Beata Kucharska
Plastykamgr Ewa Bogdanowska-Spuła
Zajęcia artystycznemgr Ewa Bogdanowska-Spuła

mgr Beata Kucharska

Zajęcia technicznemgr Marek Grabowski

mgr Mirosław Skowroński

Edukacja dla bezpieczeństwamgr Małgorzata Dziedzic
Religiaks. Jacek Wolan

ks. Piotr Górka

Wychowanie fizycznemgr Danuta Krztoń-Tatar

mgr Piotr Piecuch

mgr Hanna Osiak-Turek

Logopediamgr Agnieszka Sidor-Drużba
Bibliotekarzmgr Dorota Dutkowska

Pedagodzy

mgr Ewa Kuźniar

mgr Ewa Kuźniar

pedagog

mgr Bogusława Flak

mgr Bogusława Flak

pedagog