to klasy DSD, które przygotowują uczniów do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD I (Deutsches Sprachdiplom I). Uczniowie ci otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego uznawany w całej Europie.

Na każdym poziomie nauczania jest jedna klasa z podziałem na grupy, 6 godzin tygodniowo w każdej z grup:

  • początkującą (dla uczniów, którzy nie uczyli się języka niemieckiego; w czerwcu piszą w ramach rekrutacji test predyspozycji językowych)
  • zaawansowaną (dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego po szkole podstawowej; w czerwcu piszą test z języka niemieckiego z zakresu programu szkoły postawowej)

Wśród uczniów klas DSD co roku są liczni laureaci i finaliści Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego organizowanego przez Małoposkie Kuratorium Oświaty w Krakowie. w roku szkolnym 2008/2009 dziewięciu uczniów zostało finalistami, a jeden laureatem, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 dwoje uzyskało tytuł finalisty a jeden laureata.

Uczniowie klas z poszerzonym programem języka niemieckiego biorą udział w wymianie młodzieży ze szkołą Gymnasium Finkenwerder z Hamburga w Niemczech, na organizację wymiany pozyskiwane są dofinansowania, stąd koszty wymiany nie są wysokie.

Dzięki współpracy z Niemcami szkoła uzyskała tytuł "Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec" (szczegóły)

Co to jest DSD I?

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec jest egaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.

Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie I, dokładnie A2 lub B1.

Egzamin DSD i jest egzaminem przewidzianym dla całej grupy bądź klasy, stąd nie można do niego przystępować indywidualnie. Egzamin DSD i przeprowadzany jest nieodpłatnie i na miejscu. Zdają go uczniowie klas trzecich z poszerzonym programem języka niemieckiego. Po skończeniu nauki w gimnazjum mogą kontynuować DSD w jednym z pięciu krakowskich liceów i przygotowywać się do kolejnego poziomu certyfikatu językowego w klasie maturalnej DSD II. Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

Egzamin DSD I jest przeprowadzany co roku w marcu. Egzamin składa się z dwóch części - ustnej i pisemnej:

  • część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat.
  • część pisemna obejmuje
    • produkcję tekstu - zdający ma za zadanie napisać krótki tekst (np. list),
    • rozumienie tekstu czytanego - zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu,
    • rozumienie ze słuchu - zdający odpowiada na pytania do odsłuchanego tekstu.

Punkty z egzaminu pisemnego są sumowane z punktami z egzaminu ustnego. Egzamin DSD i uważa się za zdany na poziomie A2, gdy uczestnik osiągnie co najmniej 30% z każdej części egzaminu, a na poziomie B1 wówczas, gdy łączny wynik egzaminu przekroczy 50% w części MK i SK (część ustna i produkcja tekstu pisanego) i 60% w części LV i HV (zrozumienie tekstu czytanego i zrozumienie tekstu słuchanego)

Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a egzamin ustny jest przeprowadzany przy nauczycielach uczących języka niemieckiego w naszym gimnazjum oraz w skład komisji wchodzi egzaminator oddelegowany z Niemiec.

Egzamin DSD i został przeprowadzony w naszej szkole już po raz trzeci. w roku szkolnym 2007/2008 zdało go i odebrało certyfikat 11 uczniów klasy trzeciej, w roku 2008/2009 - 17 uczniów, a w 2009/2010 - 21 osób.

Na stronie http://www.pasch-net.de/par/deindex.htm znajdują się szkoły partnerskie DSD na całym świecie. Można tam również znaleźć krakowskie licea, w których można kontynuować naukę po gimnazjum i zdawać kolejny certyfikat DSD II.


Krakauer DSD-Modell / Model Krakowski DSD

DSD-Schulverbund in Krakau und Olkusz

Szkoły z programem DSD w Krakowie i Olkuszu



Opracowanie: mgr Marta Słodkowicz