Pedagog mgr Ewa Kuźniar
mgr Bogusława Flak
Język polski mgr Anna Jaworska
mgr Elżbieta Mazurkiewicz
Język angielski mgr Anna Głogowska
mgr Jowita Wilk
Język niemiecki mgr Marta Słodkowicz
mgr Katarzyna Michałowska- Kowalska
Język hiszpański mgr Beata Łukasik
Matematyka mgr Ewa Mrukowicz
mgr Dorota Zubek- Wojdyło
mgr Bożena Kasperek
Biologia mgr Aneta Szewc
Chemia mgr Maria Brzozowska
Fizyka mgr Liliana Gołda
mgr Lucyna Musiał
Geografia mgr Maria Kciuk
Historia mgr Jadwiga Michalcewicz
mgr Marek Wilczek
Wiedza o społeczeństwie mgr Jadwiga Michalcewicz
mgr Marek Wilczek
Informatyka mgr Liliana Gołda
mgr Marek Grabowski
Muzyka mgr Beata Kucharska
Plastyka mgr Ewa Bogdanowska- Spuła
Zajęcia artystyczne mgr Ewa Bogdanowska- Spuła
mgr Beata Kucharska
Zajęcia techniczne mgr Marek Grabowski
mgr Mirosław Skowroński
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Małgorzata Dziedzic
Religia ks. Jacek Wolan
ks. Piotr Górka
Wychowanie fizyczne mgr Danuta Krztoń - Tatar
mgr Piotr Piecuch
mgr Hanna Osiak- Turek
Logopedia mgr Agnieszka Sidor- Drużba
Bibliotekarzmgr Dorota Dutkowska