Konkursy


Terminy szkolnego etapu konkursów kuratoryjnych

kreska

Termin konkursu

przedmiot

października 2015 r.

Język niemiecki

października 2015 r.

Język angielski

października 2015 r.

Język polski

października 2015 r.

Matematyka

października 2015 r.

WOS

października 2015 r.

Fizyka

października 2015 r.

Biologia

października 2015 r.

Chemia

października 2015 r.

Geografia

października 2015 r.

Biblijny

października 2015 r.

Historia

października 2015 r.

Informatyka