W Gimnazjum 11 proponujemy naszym uczniom naukę dwóch języków obcych do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański.

Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych organizowanych wg umiejętności uczniów i wyboru języka .


Nauka języka niemieckiego jest realizowana :

  • W klasie niemieckiej DSD w wymiarze 6 godzin tygodniowo i przygotowuje uczniów do egzaminu międzynarodowego DSD B1
  • W wymiarze 2 godzin tygodniowo jako drugi język

Nauka języka angielskiego jest realizowana:

  • W grupie podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo
  • W grupie rozszerzonej w wymiarze 3 godziny + 2 godziny tygodniowo realizowane autorskim programem nauczania, poświęcone na konwersacje i poznawanie kultury krajów anglojęcycznych (razem 5 godzin tygodniowo nauki języka)
  • W wymiarze 2 godzin tygodniowo jako drugi język w klasie DSD

Nauka języka hiszpańskiego jest realizowana:

  • W wymiarze 2 godzin tygodniowo jako drugi język