Edukacja regionalnaProgram Edukacji regionalnej ralizowany w Gimnazjum nr 11.
Program opracowany został w roku szkolnym 2001/2002 przez nauczyciela historii p. Marka Wilczka posiadającego uprawnienia przewodnika miejskiego po Krakowie, nauczycielkę historii p. Jadwigę Michalcewicz we wspólpracy z zespolem nauczycieli humanistów.


Cele programu;
Kraków to skarbnica pamiatek narodowych obowiązkiem szkoły jest zapoznawanie młodego pokolenia z naszym dziedzictwem narodowym. Lekcje przeprowadzone w muzeach lub obiektach zabytkowych stają się żywymi lekcjami historii w trakcie , których realne przedmioty, dzieła sztuki ,,przemawiają" do uczniów. Lekcje muzealne rozbudzają ciekawość historią, której można się uczyć nie tylko z ksiązek. Obcowanie uczniow ze sztuką wysokiej klasy sprzyja ich rozwojowi pod względem estetycznym i edukacyjnym. Uczeń, młody krakowianin poprzez edukację regionalną staje się świadomy bogactwa kulturowego swojego miasta, co sprzyja pogłebieniu zwiazku emocjonalnego ze swoim miastem i poczuciem dumy płynacej ze znajomości dziejow tego wyjatkowego miasta, jakim jest Kraków. Rozwój umiejętności np.identyfikowanie i datowanie zabytków, rozpoznawanie stylów architektonicznych, poznawanie topografii Starego Miasta.


Treści programowe (tematy zajęc z edukacji regionalnej) w trzyletnim cyklu kształcenia gimnazjum


KLASA I gimnazjum. I zajęcia ,,Kultura cywilizacji starożytnych" zajęcia realizowane są w Muzeum Czartoryskich w dziale Starożytność. II zajęcia ,,Sztuka romańska" zajęcia realizowane na terenie Starego Miast, kościoły św. Andrzeja, św, Wojciecha i ekspozycja ,,Wawel zaginiony"


KLASA II gimnazjum I zajęcia, ,,Kultura późnego średniowiecza" realizowane w Kościele Mariackim (Ołtarz Wita Stwosza) i Katedrze Wawelskiej, II zajęcia ,,Kultura renesansu w Polsce" zajęcia realizowane w Komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu i Kaplicy Zygmuntowskiej.


KLASA III gimnazjum I zajęcia ,,Sztuka baroku" zajęcia realizowane w barokowej części komnat Zamku Królewskiego na Wawelu, kościołach św. Piotra i Pawła i św. Anny. II zajęcia ,,Zycie Polaków pod zaborami" zajęcia realizowane w Domu Jana Matejki i Muzeum Narodowym w Sukiennicach w ,,Galerii Malarstwa Polskiego XIX w."