Lider Bezpieczeństwa


W tym roku szkolnym 2016/ 2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 i XXIII Liceum Ogólnokształcące) podjęło starania w celu uzyskania certyfikatu Lider Bezpieczeństwa.


To kontynuacja programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB), która jest realizowana w szkole od 2008 r. Projekt ten dostosowywany jest do lokalnych uwarunkowań i zakłada stworzenie trwałej sieci współpracujących z sobą instytucji, partnerów, których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkół, na których projekt jest realizowany. Bezpieczeństwo jest tu traktowane kompleksowo -nie chodzi tylko o zagrożenie przestępczością, ale też o zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym, a wreszcie o budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni: przyjaznej dla uczniów i nieprzyjaznej dla tych, którzy porządek, prawo i bezpieczeństwo innych mają za nic.


W związku z promowaniem przez szkołę modelu ZPB, został powołany zespół nauczycieli ds. projektu w składzie:
mgr Paweł Samborski - dyrektor szkoły
mgr Bogusława Flak - pedagog szkolny, koordynator projektu
mgr Jadwiga Michalcewicz - nauczyciel historii
mgr Anna Głogowska - nauczyciel j. angielskiego, przewodnicząca samorządu uczniowskiego.


Do współpracy z naszą szkołą w realizacji projektu zaprosiliśmy następujących partnerów: Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich KP III, Rada Dzielnicy III, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, Rada Rodziców, Rada Uczniowska, Rada Pedagogiczna ZSO nr 9.


W maju 2016 roku zostały przeprowadzone i opracowane badania ankietowe dotyczące oceny poczucia bezpieczeństwa w ZSO nr 9 wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. W oparciu o wnioski z badań został opracowany Zintegrowany Plan Działania.Sprawozdanie z działań dot. bezpieczeństwa za roku szkolnym 2015/16 Sprawozdanie- plik pdf

Zintegrowany Plan Działania na rok szkolny 2016/17 Plan- plik pdf