Projekt edukacyjny "Drogi do wolności" kreska W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę przygotowaliśmy projekt edukacyjny dla ZSO nr 9 ,,Drogi do wolności 1914-1918". Celem projektu jest przybliżenia wydarzeń, które rozegrały się 100 lat temu młodemu pokoleniu, naszym uczniom. W czasach PRL temat ten był z wiadomych powodów spychany na margines. Dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego i Legionów w podręcznikach do historii kwitowano jednym zdaniem. Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli narodowej w historii niejednokrotnie określa się mianem ,,cudu", na który złożyła się klęska państw zaborczych (pomimo faktu, że Rosja należała do bloku zwycięskiej ententy) ale równie ważna była patriotyczna postawa samych Polaków. W pierwszym roku realizacji projektu zaplanowaliśmy zwiedzenie Muzeum Czynu Niepodległościowego przy Alei 3 Maja 7. Przy współpracy z komendantem Związku Legionistów Polskich Panem Krystianem Waksmundzkim grupa naszych uczniów przygotowała się do oprowadzenia swoich kolegów po zbiorach muzeum. Wracając do macoszego traktowania tematu związanego z odzyskaniem niepodległości można zadać pytanie przeciętnemu krakowianinowi, czy wie gdzie znajduje się Muzeum Czynu Niepodległościowego, a nadmienić należy, że jest jedyne muzeum dotyczące tej tematyki w Polsce. W marcu zbiory muzeum zwiedziły klasy trzecie naszego gimnazjum. Dla zainteresowanych krótka historia muzeum.
Muzeum Powołane zostało do życia uchwałą Pierwszego Zjazdu Legionowego 6 sierpnia 1922 roku. Uroczyste otwarcie Domu nastąpiło w 1934 roku. Od tego momentu rozpoczęło się gromadzenie w salach pamiątek związanych z Czynem Niepodległościowym. W 1936 W sali "Kadrówki" wyeksponowano pierwszy zbiór pamiątek po Legionistach natomiast w sali "Honorowej" urny, z których ziemia została złożona w Kopcu Józefa Piłsudskiego na Sowińcu.
6 sierpnia 1939, w rocznicę Czynu Zbrojnego Legionów, po uroczystościach na Krakowskich Błoniach, Muzeum zwiedził Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz.
W dalszym rozwoju Muzeum przeszkodził wybuch II wojny światowej. Wówczas Dom im. Józefa Piłsudskiego został odebrany Związkowi Legionistów Polskich, a sam Związek zdelegalizowany. Do momentu wkroczenia wojsk niemieckich do Krakowa wszystkie eksponaty zostały usunięte z Muzeum i ukryte w kościołach, klasztorach i prywatnych mieszkaniach. Mimo tego, że oficjalnie Muzeum nie istniało, eksponaty były w dalszym ciągu gromadzone.
Podczas XLV Zjazdu Legionistów oraz ich rodzin, w obecności ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, poinformowano zebranych o działalności Muzeum od dnia wybuchu II wojny światowej. Delegaci w uchwale zobowiązali się do dalszego gromadzenia, poszukiwania i ochrony pamiątek po legionistach oraz przekazywania ich do Muzeum, jednakże o zwrocie siedziby w dalszym ciągu nie było mowy. Dopiero wydarzenia związane z "Solidarnością" zapaliły światełko nadziei dla Muzeum. Jednakże wprowadzenia stanu wojennego ponownie pokrzyżowało wszystkie plany władz Muzeum.
Zjazd Legionistów obradujący we wrześniu 1989 roku zobowiązał ówczesnego komendanta naczelnego Związku Legionistów Polskich, legionistę pułkownika Stefana Migdała do prawnego sfinalizowania spraw Muzeum. W porozumieniu z minister Kultury i Sztuki Izabellą Cywińską opracowany został Statut Muzeum. 30 kwietnia 1990 roku na stanowisko dyrektora Muzeum Czynu Niepodległościowego powołana została Zofia Korczyńska, zasłużona działaczka opozycji niepodległościowej, kawaler orderu Virtuti Civili. Powołana została również Rada Muzeum z legionistą majorem Władysławem Ochońskim.
Dom im. Józefa Piłsudskiego powrócił w posiadanie Związku Legionistów Polskich 1 stycznia 1991 roku. 3 sierpnia tegoż roku, w 69 lat od powołania do życia Muzeum, jego ekspozycja stała została ponownie otwarta.

pierwszy semestr

 • udział w akcji Sprzątanie świata
 • wizyta uczniów z Hamburga w ramach wymiany z partnerską szokłą
 • ślubowanie klas pierwszych
 • udział w uroczystym ślubowaniu na Rynku Głównym
 • wycieczka integracyjna uczniów klas pierwszych
 • rajd jesienny gimnazjalistów
 • udział w uroczystościach rocznicy 17 września
 • konkurs pieśni patriotycznych
 • konkursy przedmiotowe kuratoryjne oraz szkolne
 • wycieczki po Krakowie, lekcje muzealne
 • lekcje w terenie z edukacji regionalnej
 • zbiórka makulatury, plastikowych zakrętek, zużytych baterii
 • Andrzejkowa Noc Filmowa
 • udział w Zaduszkach Patriotycznych
 • udział w debacie samorządowej w Urzędzie Miasta
 • Mikołajkowy Wieczór Eksperymentów
 • współpraca z 8. Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach, z Muzeum Lotnictwa
 • współpraca z Radą Dzielnicy III, z Konsulatem RFN