W naszym gimnazjum realizowany jest projekt "Azymut kariery edukacyjno-zawodowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wsparcie programów rozwojowych gimnazjów w zakresie poradnictwa zawodowego, a tym samym podniesienie u uczniów gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz przyszłego zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Zajęcia grupowe dotyczące planowania przyszłości.
  2. Rozmowy indywidualne z doradcami zawodowymi i wypracowanie Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty.
  3. Utworzenie Gimnazjalnych Klubów Przedsiębiorczości.
  4. Uruchomianie dla uczniów platformy e-learningowej „e-Azymut” w zakresie poradnictwa zawodowego.