Działania podejmowane w ramach projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie posiada tytuł ” Lidera Bezpieczeństwa”. Dnia 11.05.2017 roku  odbyło się w naszej szkole spotkanie rodziców z pracownikami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Tematem prelekcji była: Odpowiedzialność prawna nieletnich i współczesne zagrożenia: cyberprzemoc oraz uzależnienia od środków psychoaktywnych.